Follow by Email

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Quên...!!!

Tôi cần phải quên! Quên nhiều thứ...!


Ngày hôm nay, ngày chia tay mối tình đầu! Ngày mà bao người hạnh phúc với yêu thương. Ngày tôi từ bỏ yêu thương, và từ bỏ cả trái tim yêu, đóng chặt cửa trái tim từ đây! Ngày tôi phải biết cười nhiều hơn. Nào cùng cười nào

 


Và cũng nên quên một Giọt Đắng ngày nào. Em khờ dại, ngu ngốc.


Phải quên, phải chôn vùi.... Quên có dễ dàng...???


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét