Follow by Email

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Ước cho mình...

Có nổi đau không dễ tỏ bày
Có tháng ngày không thể nào quên

Có bài ca không biết đặt tên
Có một chút niềm vui không tưởng...

Nếu có người yêu là vui sướng
Xin ngàn lần chung hưởng niềm đau
Xuân về ban phép nhiệm màu
Từ nơi bể khổ bay vào trời mơ


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét