Follow by Email

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Lối thoát...!!!


Mọi đam mê như chốn sâu, sau đám mây mờ


Đợi Mặt Trời và tia nắng mang một ngày mới


Dường như ta đang lắng nghe mọi âm thanh sao quá xa, mệt nhoài...


Dường như ta đang bước đi
Dường như ta không thấy ai, mệt nhoài...

Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời

Ta khao khát...

Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ, đến bao giờ...

Dường như ta đang lắng nghe mọi âm thanh sao quá xa, mệt nhoài...

Và ta nghe trong đáy tim gọi tên ai sao quá xa, mệt nhoài...

Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời

Ta khao khát...

Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ đến bao giờ...

Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời

Ta khao khát...

Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ, đến bao giờ...

Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời

Ta khao khát...

Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ, đến bao giờ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét