Follow by Email

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Đóng cửa...!

 Khép lại tất cả. Chia tay nhé. Lòng nhẹ bước...


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét