Follow by Email

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Hỏi...!


Sẽ ra sao ngày mai, khi trang sách gấp lại.


Đi về đâu khi ta như con thuyền lạc giữa đại dương...!


Tìm bến bờ như trông chừng xa quá.


Tự hỏi lòng ta nên mơ hay tỉnh.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét