Follow by Email

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Gì đây...!!!

Sep bảo viết


Viết gì đây?!


Viết đéo gì đây…!?


Chả có qué gì để viết!


Tâm trạng rối bời


Tròn mắt nhìn Sep cười


Viết gì…??????????


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét